Niepozorny budynek z bogatą… Historią, która ukazuje różne losy swoich dawnych mieszkańców. Przed kamieniczką stary płot, otwór na wrzucanie listów oraz ślady po dawnych płytkach z numerami. Sam budynek w stanie „nie-tragicznym”, ale odświeżenie przydałoby się....