Dziś budynek uniwersytetu, kiedyś młyn o średniowiecznym pochodzeniu! Dzisiejsi studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz wydziału przy narożniku Papieża Pawła VI oraz Słowackiego mogą nie wiedzieć, ale ich budynek jest… częściowo przedwojenny. Zaś wcześniej stał tu młyn...