Mały trybik cudownej broni… Niewielu wie, że również w Szczecinie żyli i pracowali naukowcy oraz inżynierowie zaangażowani w konstrukcję broni V1 i V2, jaka zdaniem nazistów miała odmienić losy wojny. Jednym z nich był urodzony i...